İŞYERİ RİSK ANALİZİ YAPTINIZ MI ? (ÖRNEK RİSK DEĞERLEME FORMU)

30.12.2012 Tarihinden İtibaren İşçi Sayısına bakılmaksızın SGK,lı İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BÜTÜN İşyerleri,Aşağıda Sıralanmış İşlemleri Yapmak Zorundadırlar.

 

A-   Risk Analizi yaptırmak,

B-   Durum Eylem Planı yaptırmak,

C-   İş Güvenliği Eğitimi aldırmak,

D-   Ağır ve Tehlikeleri İşler için Duruma uygun Sağlık raporu almak.

 

Bu analizleri 50 kişinin altında işçi çalıştıranlar İş Güvenliği uzmanı olmadan da Kendileri hazırlayabileceklerdir.Bu Belgelerde Herhangi Bir formata uyma zorunluluğu yoktur.

Evraklar Hazırlandıktan sonra Herhangi bir Kuruma verilmeyecek, işyerinde muhafaza edilecek ve olabilecek bir teftişlerde Yetkililere ibraz edilecektir.

Risk Analizi Yaptırmamanın Cezası.

     3.000 TL

(Aykırılığın devam ettiği her ay için Ayrıca 4500 TL )

 

Risk Analiz Formu Örneğine Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

http://muhasebedr.com/wp-content/uploads/Genel_risk_degerlendirmesi_ornek_formlari.pdf

(link deki formundan doğacak sorumluluk tarafıma ait değildir.)